Med tillåtelse av webbmaster Sture Hägre har vi från Gits Olssons kåserier lagt ut “Gamla U 21- var är du?” Länken finns under Båtmotorer-Penta U21 (längst ner på sidan). Fler kåserier av Gits Olsson finns på www.gitsolsson.se/