Blog Image

Detta händer på Solhem 9

Detta händer på Solhem 9

Här presenteras aktuella saker om vad som händer, både på hemsidan och samlingen i stort.

Ny bok till försäljning

Övrigt intressant Posted on Fri, December 20, 2013 19:20:44

Nu finns en ny bok till försäljning: Motor AB Trim. Trim och Triumf båtmotorer, full av historia, fakta och bilder. Beställning kan göras via första sidan på hemsidan.Nu finns ytterligare 4 båtmotorer inlagda

Båtmotorer Posted on Fri, December 20, 2013 19:18:49

Nu finns ytterligare 4 av Solhem9:s båtmotorer inlagda: Aldell A2 A, Aldell A2 B, Archimedes B-1 samt Seagull 40 plus.