Hej!
Nu har vi återigen lagt in 50 nya broschyrer på de olika kategorierna: http://www.solhem9.se/Broschyrbank.htm
Det är roligt att kunna bidra med både gammal, äldre och nyare information om de olika objekten vi har lagt ut i vår broschyrbank. När vi började med detta arbete för några år sedan, hade vi som målsättning att lägga ut cirka 1000 broschyrer på hemsidan, nu har denna målsättning överskridits “med råge” och broschyrbanken fortsätter att växa. Alltid kan det väl glädja någon som söker efter information som kanske inte är så lätt att få tag på – och hittar vad de söker i vår broschyrbank – då blir även vi glada smiley för det vi kunnat förmedla via hemsidan Solhem 9.

Med vänliga hälsningar
Bertil Sporrong
Per och Christina Berglund