Hej!

Nu har jag lagt in 60 nya broschyrer i broschyrbanken under lantbruk och entreprenadmaskiner. http://www.solhem9.se/Broschyrbank.htm För den som eventuellt har ett specialintresse av “Hanomag” finns flera nya broschyrer inlagda på lantbruk och även några på entreprenad.
Fortsatt trevlig och förhoppningsvis varm senhöst i novembermörkret!
Med vänliga hälsningar
Christina Berglund/webbansvarig på Solhem 9Bild tagen den 2 november vid Västlands länningar i Vamlingbo på södra Gotland.