Hej!
Nu har jag lagt in 2 nya “jordbruks antikviteter” som man använde förr i jordbruket: hästräfsa och olika typer av harvar som drogs efter hästen.
http://www.solhem9.se/hastrafsa.html
http://www.solhem9.se/hastharv.html

Med vänlig hälsning
Christina Berglund/webbansvarig på Solhem 9.